Biyoçeşitlilik - II. Biyolojik Faktörler

II. Biyolojik Faktörler

a- insan
İnsanın, canlıların dağılışı ve canlı çeşiti üzerinde olumlu yada olumsuz etkileri söz konusudur. Fakat olumsuz etkisi daha fazladır. İnsan sanayi ve tarımsal faaliyetlerle çevresini önemli ölçüde etkiler. Teknolojideki gelişmeler ekosistemdeki tür kayıplarını önemli ölçüde artırmıştır.

Yapılan son araştırmalara göre canlı türlerindeki kayıp geçmiş zamanlara kıyaslandığında bin ile onbin kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Canlı türlerindeki bu kayıplar diğer canlı türlerindeki kayıp ekosistemin dengesini bozmaktadır.

Nüfus artışı şehirlerin büyüp genişlemesine ve canlı türlerinin yaşam alanlarının daralmasıyla canlı türlerinin yok olmasına neden olmaktadır.

b- diğer canlılar
Ekosistemdeki canlılar karşılıklı etkileşim içinde oldukları için bir birlerinin dağılışını etkiler. Bir bölgedeki canlının varlığı diğerine bağlıdır, dolayısıyla bir bölgedeki otçulun yaşamı bitkilere, etçilin yaşamıda otçula bağlıdır.

III. Paleografya 
...
Devamı
>>>

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !